จดบริษัทแล้วต้องทำอะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องทำเมื่อคุณเป็นเจ้าของกิจการผมได้สรุปมาให้แล้วดังนี้ครับ

1.การยื่นแบบภาษี ซึ่งผมขอแบ่งออกเป็นสามประเภทหลักๆครับ คือภาษีประจำเดือน ภาษีกลางปี และภาษีสิ้นปี บริการรับทำบัญชี

1.1 ภาษีประจำเดือน

  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือภาษีที่เวลาคุณจ่ายเงินไปแล้วคุณต้องหักเค้าไว้ หักไว้แล้วต้องนำส่งให้แก่สรรพากรภายในวันที่ 7 กรณีปริ้นไปยื่นมือที่สรรพากรท้องที่ หรือภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปกรณีที่คุณยื่นภาษีเป็นแบบออนไลน์ครับ
  • อันนี้จะมีทั้งที่คุณจ่ายให้แก่บุคคลภายนอกและหักภาษีไว้ทั้งที่เป็นแบบบุคคลธรรมดา คุณต้องยื่นเป็นแบบ ภ.ง.ด.3 หรือ ถ้าคุณจ่ายให้แก่นิติบุคคล คุณต้องยื่นเป็นแบบ ภ.ง.ด.53 ครับ หรือหากคุณมีการจ่ายเงินเดือนให้แก่ตนเองหรือมีพนักงานที่ได้รับเงินเดือนแล้วมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องหักและนำส่งภาษี ก็จะต้องหักภาษีไว้และนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.1 ด้วยครับ
    .
  • อย่างที่สองคือภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณจด VAT อันนี้ต้องนำส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปกรณียื่นมือ หรือภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไป กรณีที่คุณยื่นแบบออนไลน์เช่นกันครับ ส่วนการยื่นจะต้องยื่นด้วยแบบ ภ.พ.30 ครับ

1.2 ภาษีกลางปี –   ภาษีกลางปีจะเป็นการที่คุณต้องทำประมาณการเหมือนทั้งปีแล้วคิดภาษีออกมาว่าได้เท่าไหร่ จากนั้นนำมาหาร2เพื่อคิดเป็นยอดภาษีกลางปีครับ ตัวนี้ถ้าคิดพลาดจะมีค่าปรับด้วยครับ และต้องยื่นภายใน 2 เดือนหลังกลางปีบัญชีของคุณผ่านพ้นไป เรียกว่ายื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ครับบริการรับทำบัญชี

1.3 ภาษีสิ้นปี –   พอสิ้นปีครับคุณต้องเสียภาษีจากงบการเงินของคุณโดยคุณสามารถเอาภาษีกลางปีที่จ่ายไปแล้วรวมถึงภาษีที่คุณถูกหัก ณ ที่จ่ายตลอดทั้งปีมาหักลบกับภาษีสิ้นปีตรงนี้ได้ อันนี้ยื่นภายใน 150วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีครับ เรียกว่ายื่นแบบ ภ.ง.ด.50

2.แบบสรุปเงินเดือนค่าจ้าง – ภงด 1 ก คุณจะต้องนำส่งแบบสรุปเงินเดือนค่าจ้างนี้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อสรุปเงินได้ที่จ่ายให้แก่พนักงานของคุณสำหรับปีที่ผ่านมาตลอดทั้งปีว่าจ่ายไปเท่าไหร่บ้างครับ อันนี้ยื่นให้แก่กรมสรรพากรเฉยๆไม่มีภาษีที่ต้องชำระครับ เหมือเอา ภ.ง.ด.1 มาสรุป แต่ถ้าไม่ยื่นก็จะโดนค่าปรับได้ครับ บริการรับทำบัญชี

3.ประกันสังคม หากคุณมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป คุณมีหน้าที่ที่ต้องนำส่งประกันสังคมทุกเดือนและมีหน้าที่ที่ต้องยื่น กท.20 ก ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีครับ ซึ่งจะเป็นเอกสารที่บอกว่าปีที่ผ่านมา คุณมีพนักงานกี่คน และได้นำส่งประกันสังคมรวมทั้งปีไปเท่าไหร่ครับ  บริการรับทำบัญชี

4.งบการเงินและรายชื่อผู้ถือหุ้น

  • หากเป็นบริษัทจำกัดคุณต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันครับ หากรอบระยะเวลาบัญชีของคุณสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คุณจะต้องจัดการประชุมเพื่ออนุมัติงบการเงินภายในสิ้นเดือนเมษายนของปีถัดไปครับ
  • และต้องนำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วันนับจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นคุณต้องยื่นงบการเงินภายในหนึ่งเดือนหลังจากวันที่มีการประชุมด้วยครับ แต่สำหรับ หจก.ไม่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นครับแต่ต้องยื่นงบการเงินภายใน 5 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  ซึ่งถ้าคุณพลาดเรื่องพวกนี้ไป จะมีค่าปรับที่ค่อนข้างมาก ต้องระวังให้ดีครับ

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *